Thursday, May 13, 2010

530 742 skäl!

Det finns 530 742 skäl att kontakta en tjejjour. Vilket är ditt? from Tjejjouren.se on Vimeo.


I Sverige finns 530 742 tjejer i åldern 12-20 år. Alla har sina funderingar och olika skäl att kontakta en tjejjour.

Allt jobb vi gör i tjejjouren är ideellt och det är verkligen ett arbete som behövs! Unga tjejer är en grupp som ofta blir åsidosatta i samhället idag. Det finns en stark press från omvärlden och från dem själva som ibland kan bli för mycket att hantera. Att ha en medmänniska att prata med kan göra stor skillnad. Bara att finnas till utan krav och förväntningar och lyssna betyder mycket för den enskilda individen. För att utveckla verksamheten och kunna göra MER behövs naturligtvis ekonomiskt stöd. Så gör en insats och bli stödmedlem i Örebro tjejjour!

No comments:

Post a Comment